Prace zrealizowane w okresie od 21.06.2021 r. do 27.06.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: