Prace zrealizowane w okresie od 28.06.2021 r. do 04.07.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: