Prace zrealizowane w okresie od 05.07.2021 r. do 11.07.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: