Prace zrealizowane w okresie od 12.07.2021 r. do 18.07.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: