Prace zrealizowane w okresie od 26.12.2016r. do 01.01.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 I.               Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 10- Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa

     b) branża mostowa

     c) pozostałe branże-

2) Dokument Wykonawcy nr 14- Projekty organizacji ruchu na czas budowy

3) Dokument Wykonawcy nr 15- Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa

     b) branża mostowa

4) Dokument Wykonawcy nr 16- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

5) Dokument Wykonawcy nr 24- Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym w zakresie opisanym w załączniku nr 29

6) Dokument Wykonawy nr 26- Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.