Prace zrealizowane w okresie od 19.07.2021 r. do 25.07.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: