Prace zrealizowane w okresie od 26.07.2021 r. do 01.08.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: