Prace zrealizowane w okresie od 09.01.2017r. do 14.01.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 I.               Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 9 - Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem.

Wykonawca otrzymał odpowiedź do RDOŚ zawierają prośbę o uzupełnienie wysłanych wniosków dnia 13.01.2017 r.

2) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

3) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

      a) branża drogowa

      b) branża mostowa 

      c) pozostałe branże

4) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.