Prace zrealizowane w okresie od 02.08.2021 r. do 08.08.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: