Prace zrealizowane w okresie od 09.08.2021 r. do 15.08.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: