Prace zrealizowane w okresie od 16.08.2021 r. do 22.08.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: