Prace zrealizowane w okresie od 30.01.2017r. do 04.02.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I.               Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 9 - Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem.

 Został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy przez RDOŚ do dnia 05.02.2017 r.

2) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa

     b) branża mostowa 

     c) pozostałe branże