Prace zrealizowane w okresie od 23.08.2021 r. do 29.08.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: