Prace zrealizowane w okresie od 06.02.2017r. do 11.02.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I.               Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Programy zapewnienia jakości

 W dniu 10.02.12017 r. Wykonawca przekazał PZJ na wymagania ogólne.

2) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca pracuje nad Projektem Wykonawczym.

     b) branża mostowa - Wykonawca wprowadzał korekty w Projekcie Wykonawczym.

     c) pozostałe branże - Wykonawca wprowadzał korekty w Projekcie Wykonawczym.

3) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym w zakresie opisanym w załączniku nr 29

Dokument jest elementem Systemu Zarządzania Ruchem. Wykonawca w okresie sprawozdawczym zakończył prace nad Projektem Wykonawczym.

4) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.

Wykonawca przekazał rewizję B dokumentu dnia 07.02.2017 r.