Prace zrealizowane w okresie od 30.08.2021 r. do 05.09.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: