Prace zrealizowane w okresie od 13.02.2017r. do 18.02.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I.               Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Programy zapewnienia jakości

W dniu 10.02.12017 r. Wykonawca przekazał PZJ na wymagania ogólne. Dokument został zatwierdzony w dniu 17.02.2017 r.

2) Dokument Wykonawcy nr 9 - Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem.

 Został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy przez RDOŚ do dnia 14.02.2017 r. Wykonawca wysłał odpowiedź na wezwanie RDOŚ do Raportu. 15.02.2017 r. RDOŚ poinformował, że przedłuża postępowanie do 27.03.2017 r.

3) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

4) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

5) Koncepcja układu docelowego

W dniu 16.02.2017 r. przekazał kolejną rewizję dokumentu.