Prace zrealizowane w okresie od 06.09.2021 r. do 12.09.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: