Prace zrealizowane w okresie od 13.09.2021 r. do 17.09.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: