Prace zrealizowane w okresie od 20.09.2021 r. do 25.09.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: