Prace zrealizowane w okresie od 06.03.2017r. do 12.03.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I.               Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 8 - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

Inżynier otrzymał Dokument od Wykonawcy. Dnia 08.03.2017 r. Wykonawca otrzymał ponowne wezwanie do uzupełnienia i przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie, na które Wykonawca niezwłocznie odpowiedział.

2) Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

3) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

4) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

5) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych