Prace zrealizowane w okresie od 27.09.2021 r. do 03.10.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: