Prace zrealizowane w okresie od 04.10.2021 r. do 09.10.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: