Prace zrealizowane w okresie od 20.03.2017r. do 26.03.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I. Dokument Wykonawcy w trakcie opracowywania i weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 10 - Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa 

     b) branża mostowa 

     c) pozostałe branże 

2) Dokument Wykonawcy nr 12 - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3) Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

4) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

5) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

6) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7) Dokument Wykonawcy nr 20 - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

8) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu