Prace zrealizowane w okresie od 11.10.2021 r. do 16.10.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: