Prace zrealizowane w okresie od 27.03.2017r. do 02.04.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I. Dokument Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 8 - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

2) Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

3) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

4) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

5) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

6) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu