Prace zrealizowane w okresie od 18.10.2021 r. do 23.10.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: