Prace zrealizowane w okresie od 10.04.2017r. do 16.04.2017r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

I. Dokumeny Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji.

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Program Zapewnienia Jakości
Wykonawca złożył wniosek o przegląd Programu Zapewnienia Jakości dla Usunięcia drzew i krzewów.

2) Dokument Wykonawcy nr 10 - Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa

     b) branża mostowa 

     c) pozostałe branże 

3) Dokument Wykonawcy nr 12 - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4) Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

5) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

6) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy.

7) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

9) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.