Prace zrealizowane w okresie od 01.11.2021 r. do 07.11.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: