Prace zrealizowane w okresie od 08.11.2021 r. do 14.11.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: