Prace zrealizowane w okresie od 15.11.2021 r. do 21.11.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: