Prace zrealizowane w okresie od 22.11.2021 r. do 28.11.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: