Prace zrealizowane w okresie od 29.11.2021 r. do 05.12.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: