Prace zrealizowane w okresie od 22.05.2017r. do 28.05.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Programy zapewnienia jakości

a) PZJ Laboratorium Wykonawcy

2) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

3) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

a) branża drogowa

b) branża mostowa

c) pozostałe branże

4) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

5) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

6) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym w zakresie opisanym w załączniku nr 29

7) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.