Prace zrealizowane w okresie od 13.12.2021 r. do 19.12.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: