Prace zrealizowane w okresie od 20.12.2021 r. do 26.12.2021 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: