Prace zrealizowane w okresie od 27.12.2021 r. do 02.01.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: