Prace zrealizowane w okresie od 03.01.2022 r. do 09.01.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: