Prace zrealizowane w okresie od 10.01.2022 r. do 16.01.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: