Prace zrealizowane w okresie od 17.01.2022 r. do 23.01.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: