Prace zrealizowane w okresie od 24.01.2022 r. do 30.01.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: