Prace zrealizowane w okresie od 31.01.2022 r. do 06.02.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: