Prace zrealizowane w okresie od 07.02.2022 r. do 13.02.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: