Prace zrealizowane w okresie od 24.07.2017 r. do 30.07.2017 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

 Prace projektowe:

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1. Plan zapewnienia jakości

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

3. Projekty podziału nieruchomości

4. Plan Działań Ratowniczych

5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

6. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

- Branża drogowa

- Branża mostowa: Karty obiektów mostowych

- Pozostałe branże

7. Dokumentacja projektowa stacji pogodowych w systemie wizyjnym

8. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

9. Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

10. Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu

11. Dokumentacja do uzgodnień w zakresie przejmowania przez samorządy dróg planowanych do wyłączenia z zarządu GDDKiA

 

II.  Działania podjęte przez Wykonawcę:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Tyczenie odhumusowania

3. Tyczenie adaptacji Zieleni

4. Zwożenie karpin na chałdę

5. Prace przygotowawcze przed odhumusowaniem