Prace zrealizowane w okresie od 14.02.2022 r. do 20.02.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: