Prace zrealizowane w okresie od 21.02.2022 r. do 27.02.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: