Prace zrealizowane w okresie od 28.02.2022 r. do 06.03.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: