Prace zrealizowane w okresie od 07.03.2022 r. do 13.03.2022 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: