Zmiana organizacji ruchu

[03.11.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca prac na odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 04.11.2020 od godz. 08:00 planuje wprowadzić czasową organizację ruchu.

Organizacja ruchu wprowadzona zostanie w km. 4+800 do 6+000 (Luszkowo) na potrzeby wykonania robot naprawczych poboczy utwardzonych.

Wykonawca przewiduje, że prace powinny zostać zakończone tego samego dnia (tj. 04.11.2020) do godz. 16:00.

W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem.