Zmiana organizacji ruchu

[17.11.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko ( bez węzła) - do węzła Aleksandrowo ( z węzłem) o długości około 22,4 km. 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 18.11.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Planowane funkcjonowanie organizacji w godzinach 9:00-16:00 :

1. TG 2+420 JL łącznica zjazdowa wg rysunku 3.4

2. TG 2+420 JL pas prawy wg rysunku 3.2

3. TG 2+420 JL pas lewy wg rysunku3.3

4. TG 2+420 JP łącznica wjazdowa wg rysunku 3.4

5. TG 2+420 JP pas prawy wg rysunku 3.2

6. TG 2+420 JP pas lewy wg rysunku 3.3

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !