Zmiana organizacji ruchu

[22.11.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko ( bez węzła) - do węzła Aleksandrowo ( z węzłem) o długości około 22,4 km. 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 23.11.2022  planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na potrzeby wykonania oznakowania poziomego w następujących lokalizacjach: 1. km 27+950 JL wg rysunku 3.2 2. km 27+150 JP wg rysunku 3.2

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !